x

YENİDOĞAN TERAPÖTİK HİPOTERMİ CİHAZ, PED, ENDİKASYON VE MEVZUAT

 

YENİDOĞAN PED PAKET İÇERİĞİ

  • Paket içerisinde 1 adet Rektal Prop (Isı ölçümü)
  • 1 adet 72 saat yüklü cihaz çipi (Cihazın soğutma işlemini başlatması için)
  • (Tıp literatüründe ve Sağlık Bakanlığı mevzuatında hipotermi tedavi süresi 72 saattir.)
  • 1 adet biyo uyumlu polar kumaş giydirilmiş Ped
  • Tüm paket hijyen açısından tek kullanımlık dizayn edilmiştir.

 

CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ

  • İngilizce ve Türkçe Menü içerir.
  • 900 ML su hazne kapasitesi (Tortu/Partikül oluşmasına karşı distile su kullanımı önerilir)
  • 32˚C – 38˚C arası ısı kontrolü
  • Normotermi: ısıtma veya soğutmada sabit ısı kontrolü
  • Hipotermi: Kontrollü Hasta soğutma ve yeniden Kontrollü Hasta ısıtma (aşamalı işlem)

 

YENİDOĞAN KULLANIM ALANLARI VE ENDİKASYON

 

HİE – HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ (OKSİJENSİZLİĞE BAĞLI BEYİN HASARI)

Tanım: HİE çeşitli nedenlere bağlı olarak bebeğin beynine yeterli kan ve oksijen gitmemesi sonucu bebekte kalıcı beyin hasarı oluşmasıdır.

Anne karnında, doğumda ya da doğum esnasında herhangi bir nedenle bebeğin yeterli oksijen alamaması halinde gelişebilecek beyin hasarını(Hipoksik iskemik ensefalopati)azaltmaktadır. Bu yöntemle, oksijensiz kaldığı için ileride çeşitli derecelerde beyin hasarı gelişme riski taşıyan bebeklerde kalıcı hasar azalıyor ve bazı bebeklerde tam iyileşme şansı doğuyor.

Soğutma yönteminin sadece, hipoksi riski hipoksi sınıflamasında 2-3 derece bulunan bebeklere uygulanır. Sağlıklı dünyaya gelen ve 36 haftasını anne karnında tamamlamamış bebekler kesinlikle üşütülmemelidir.

 

MEVZUAT

 

AN1260                   (Değişik:RG- 25/03/2017- 30018/ 41-c md. Yürürlük: 01/05/2017) DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (ERİŞKİN) 2569,00 TL
(Ek:RG- 18/02/2015-29271/ 27 md. Yürürlük: 01/10/2014) (1) Sadece 590.001 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) İşlem kodu ile birlikte 3 (üç) günde en fazla 1(bir) adet faturalandırılabilir.
(3) Yoğun bakım tanıya dayalı işlemlerinde ayrıca faturalandırılabilir.

 

  AN1270               (Değişik: RG- 25/03/2017-30018/ 41-ç md. Yürürlük: 01/05/2017) DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (YENİDOĞAN) 650,00 TL
 

(Ek:RG- 18/02/2015-29271/ 27 md. Yürürlük: 01/10/2014)

(1) Sadece 590.001 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) İşlem kodu ile birlikte 3 (üç) günde en fazla 1(bir) adet faturalandırılabilir.
(3) Yoğun bakım tanıya dayalı işlemlerinde ayrıca faturalandırılabilir.

 

*Her hastaya ped kullanıldığında; bölüm, SUT ‘de ki mevzuata göre (590.001 işlem kodu ile) işlem başı 151,92 TL ( işlem ücreti )almaktadır.

283                                          (Değişik: RG- 18/02/2015-29271 / 19-b Yürürlük: 01/03/2015) 590.001 Yenidoğan/ Çocuk/Erişkin Tedavisel Soğutma (Terapötik hipotermi) Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakımünitesi ile ikinci/üçüncü seviye erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizmeti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında veya kardiyopulmoner resusitasyon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda

(Glasgow Koma Skalası < 9) İlk 12 saat içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakım  ile erişkin ikinci/üçüncü seviye yoğun bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan/çocuk veya erişkin yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır.

151,92 TL

 

 

COOL STAR- YENİDOĞAN TERAPÖTİK HİPOTERMİ SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU

Cool Star Kullanma Kılavuzu PEDİATRİ

COOL STAR- YENİDOĞAN TERAPÖTİK HİPOTERMİ SİSTEMİ

KLİNİK ÇALIŞMALAR

hipoksik istemik ansefalopatili yenideğoan bebeklerde soğutma

neonatal_ensefalopati_rehberi

Terapotik Hipotermi Uygulanan Hipoksik __skemik Ensefalopatili Yenido__anlar__n Hem__irelik Bak__m__[_368301]-386152

TPA-46667-CANPOLAT

VanTpDergisi

VTD_22_4_321_331

WhatsAppSiparişHattı